Deiseb a gwblhawyd Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer brechiadau COVID-19

Gan fod llawer o blant sy'n dal COVID-19 yn dangos dim symptomau, yn aml mae'r feirws yn lledaenu mewn ysgolion heb i unrhyw un wybod nes bod aelod o staff yn datblygu symptomau.

Bydd staff y GIG yn cael brechiad gan eu bod yn peryglu eu bywydau. Mae staff ysgolion a gofal plant hefyd yn peryglu eu bywydau ond nid ydynt cael eu blaenoriaethu ar gyfer brechiad.

Rhagor o fanylion

Ers mis Medi:
- mae mwy na 2,120 aelod o staff ysgolion wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19.
- mae mwy na 3,030 o ddisgyblion wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19.
- mae mwy na 1,570 o ysgolion wedi nodi o leiaf un achos o’r coronafeirws.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

16,288 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Cynhaliwyd dadl yn y Senedd ar y pwnc hwn

Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 3 Mawrth 2021

Gwyliwch y ddeiseb ‘Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer brechiadau COVID-19’ yn cael ei thrafod

Trafodwyd y ddeiseb gan y Senedd yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Mawrth 2021