Deiseb a wrthodwyd Stop the UK Government from denying hormone blockers to under 16s

The UK government is attempting to deny hormone blockers or to take away hormone blockers from children under the age of 16. The argument is that a child cannot give informed consent, and that it will cause irreversible damage, which is untrue and misinformed. Taking away the rights to this medication and constant psychological questioning of trans childrens identities across the uk will severely damage the mental health of trans children, and make childhood and puberty fearful and painful.

Rhagor o fanylion

Hormone blockers can save a childs life and reduce the pain of dysphoria for them, and they are a vital part for the child to decide if they truly want to go on with this. We want to stop the killing of trans people and the decline of their mental health, and we need your help.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n ymwneud â phenderfyniad a wnaeth Llysoedd y DU yn achos Bell yn erbyn Tavistock. Mae’r dyfarniad yn gymwys i Gymru a Lloegr ac nid penderfyniad Llywodraeth y DU ydyw.

Ceisiodd Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Tavistock a Portman ganiatâd i apelio’r gorchymyn ar 22 Rhagfyr ac mae wedi cyhoeddi cwestiynau cyffredin i gleifion a theuluoedd y mae’r dyfarniad yn effeithio arnynt: https://gids.nhs.uk/information-following-judicial-review-judgment-december-2020

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae’r Senedd neu Lywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano, ac ni all ymwneud ag achos sy’n weithredol yn Llysoess y DU ar hyn o bryd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi