Deiseb a wrthodwyd Abolish the Welsh Assembly

The Welsh assembly is a waste of tax payers money, to add insult to injury they are awarding themselves a 2.4% pay rise in may 2021, this equates to an extra £1600 plus to the basic salary putting them on just short of £70000. Wales has the highest unemployment rate out of the whole of the UK and yet these people think it’s ok to award themselves a very generous increase in salary. this is a kick in the teeth to the struggling people of wales who are finding it hard to find work.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Byddai angen i Lywodraeth y DU neu Senedd y DU alw refferendwm ar y pwnc hwn, neu byddai angen rhoi pwerau penodol i'r Senedd er mwyn i refferendwm o'r fath gael ei gynnal. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae’r Bwrdd Taliadau Annibynnol yn gyfrifol am bennu cyflog a threuliau Aelodau o’r Senedd. Mae’r Bwrdd Taliadau yn gwneud ei benderfyniadau yn annibynnol ar y Senedd a Llywodraeth Cymru.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Bwrdd Taliadau yma: https://www.bwrddtaliadau.cymru/

Mae’r Bwrdd wrthi’n ymgynghori ar ei gynigion ar gyfer y Chweched Senedd. Mae gwybodaeth am sut i ymateb i’w gweld yma: https://www.bwrddtaliadau.cymru/ymgynghoriad-ar-yr-adolygiad-blynyddol-or-penderfyniad-ar-gyfer-y-chweched-senedd/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi