Deiseb a wrthodwyd Vote of no confidence for Mark Drakeford for locking down Wales breaking his Xmas promises not to

vote of no confidence for Mark Drakeford for locking down Wales so we could have a good Christmas only to do a u turn and lock Wales down just before Christmas and break his own promises and ruin Christmas for millions with no notice at all.

Rhagor o fanylion

Leaders of our country should have more respect for the electorate and stop changing the plans at a moment’s notice and expect the nation to support this cruel time frames without any opportunity to plan for the changes imposed upon us this is totally unacceptable to treat the nation with such disrespect.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Os ydych chi'n poeni am bolisi neu benderfyniad penodol sy'n gyfrifoldeb y Senedd neu Lywodraeth Cymru, fe allech chi gychwyn deiseb ynglŷn â hynny.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi