Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a gaewyd Caniatáu chwaraeon wedi’u trefnu yn yr awyr agored ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed fel bod Cymru’n gweithredu yn unol â’r rheolau haen 4 yn Lloegr

Mae plant yng Nghymru wedi wynebu blwyddyn gythryblus iawn, gan orfod hunanynysu’n rheolaidd a cholli’r cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae chwaraeon yn rhan hynod bwysig o lesiant meddyliol a chorfforol. Caniateir sesiynau hyfforddi wedi’u trefnu yn Lloegr. Credwn y dylid caniatáu sesiynau o’r fath yng Nghymru hefyd. Mae iechyd corfforol yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd. Ein hamddiffyniad gorau yn erbyn y pandemig hwn ac unrhyw bandemig yn y dyfodol yw bod yn iach ac yn heini.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

2,461 llofnod

10,000