Deiseb Caniatáu i rieni sydd newydd fabwysiadu ffurfio swigen gefnogaeth yn y cyfyngiadau lefel rhybudd 4

Caniatáu i rieni sydd newydd fabwysiadu ffurfio swigen gefnogaeth os bydd rheol o’r fath yn cael ei chyflwyno ar gyfer rhieni newydd sydd â phlant o dan un oed.

Rhagor o fanylion

Rwyf newydd weld deiseb yn galw am ganiatáu i rieni plant o dan un oed ffurfio swigen gefnogaeth. Mae'r ddeiseb yn nodi'n benodol 'Mamau sydd wedi rhoi genedigaeth yn 2020' oherwydd cydnabyddir bod bod yn fam newydd yn anodd hyd yn oed o dan amgylchiadau arferol. Byddai'r rheol newydd hon yr un fath â'r rheol sydd ar waith ar hyn o bryd ledled Lloegr.

Yn anffodus, nid yw’n cynnwys rhieni sydd newydd fabwysiadu a allai fod yn hynod newydd i’r profiad o fod yn rhiant ond sydd â phlant dros un oed. Mae mabwysiadu babi o dan un yn anghyffredin iawn gan fod bron pob plentyn yn y system ofal am dros 12 mis erbyn iddo gael ei leoli gyda'i deulu parhaol. Mae mabwysiadu yn broses anodd ac ar ddechrau lleoliad mae'n hanfodol bod rhieni plant a fabwysiadwyd yn cael cefnogaeth anwyliaid i hwyluso'r broses o bontio i fod yn rhiant wrth ddatblygu perthynas â phlentyn newydd.

Llofnodi’r ddeiseb hon

377 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon