Deiseb Caniatáu i ddau unigolyn o ddwy aelwyd wahanol gwrdd ar gyfer ymarfer corff yn haen 4

Mae cyfyngiadau haen 4 newydd yn golygu bod yn rhaid inni ymarfer corff ar ein pennau ein hunain neu gydag aelodau o'n cartref. Fel rhedwr, rwy'n tueddu i wneud y gweithgareddau hyn gyda ffrindiau er mwyn dod allan o’r rhigol (gan nad yw fy mhartner yn mwynhau'r gweithgareddau hyn, mae’n rhaid imi eu gwneud ar fy mhen fy hun bellach). Bydd caniatáu i ddau berson o ddwy aelwyd wahanol gwrdd yn hybu llesiant ac iechyd meddwl da yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Rhagor o fanylion

Mae cyfyngiadau haen 4 yn Lloegr yn caniatáu hyn.

Llofnodi’r ddeiseb hon

825 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon