Deiseb Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd

Pan oeddem yn aelodau o’r Undeb Ewropeaidd, roeddem yn rhan o Gynllun Erasmws.

Gan ein bod allan o’r Undeb yn awr, hoffem ddechrau fersiwn o gynllun Erasmws ar gyfer myfyrwyr Cymru.

Llofnodi’r ddeiseb hon

1,485 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon