Deiseb a gwblhawyd Dechrau Cynllun Erasmus yng Nghymru i ganiatáu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru fynd i wledydd yr Undeb Ewropeaidd

Pan oeddem yn aelodau o’r Undeb Ewropeaidd, roeddem yn rhan o Gynllun Erasmws.

Gan ein bod allan o’r Undeb yn awr, hoffem ddechrau fersiwn o gynllun Erasmws ar gyfer myfyrwyr Cymru.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

1,486 llofnod

Dangos ar fap

10,000