Deiseb a wrthodwyd Amend the bylaw in Cardiff prohibiting skateboarding in public areas

We want the bylaw to be amended/abolished so that skateboarders aren’t vilified in Cardiff. There’s an incorrect stereotype that all skateboarders are miscreants and criminals, this simply isn’t true.

Rhagor o fanylion

We want the ability to skate freely in open public areas without the threat of police action. The skateparks around the city are great on sunny summer days, but during wet, cold periods they are unusable and thus we have nowhere to go. Allwe ask is that the bylaw be amended, thus ‘decriminalising’ the art of skateboarding.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerdydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi