Deiseb a wrthodwyd Expunge all minor drug possession arrest records, these are victimless crimes.

For many people who are not criminally minded but have a criminal record due to being caught in possession of minor drugs, e.g. cannabis, their futures have been decided for them.

Certain professions, like teaching, require CRB checks that would show up these charges and prevent perfectly safe members of society from pursuing useful, and needed, roles in society.

This will help Wales become a better place to live and help the economy.

Rhagor o fanylion

As of the 1st of January 2021, Illinos expunged half a million arrest records.
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/illinois-cannabis-arrest-records_n_5fef49d6c5b65a92290e4b41?ri18n=true

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae Paragraff 50 o Atodlen 7A yn nodi bod pwerau dros gofnodion troseddol, gan gynnwys y drefn datgelu a gwahardd y mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ei gweithredu (‘gwiriadau DBS'), yn cael eu cadw gan Senedd y DU. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi