Deiseb Caniatáu i rieni ddewis cymryd eu plant o’r ysgol yn ystod covid-19

Mae rhieni’n cael eu gorfodi i anfon eu plant i’r ysgol yn ystod cyfnod digynsail. Nid yw’r rhain yn amgylchiadau arferol. Mae rhieni sy’n agored i salwch yn cael eu gorfodi i naill ei anfon eu plant i’r ysgol neu gael eu cosbi a’u dirwyo.

Nid yw pob plentyn yn gallu ymdopi â’r trefniadau newydd yn yr ysgol lle maent yn cael eu gwahanu ac yn gorfod cadw pellter oddi wrth bawb. Mae hyn yn effeithio ar iechyd meddwl rhai plant.

Rwy’n teimlo fod peidio â rhoi dewis i rieni yn y cyswllt hwn yn mynd yn groes i’r gyfraith hawliau dynol a chydraddoldeb.

Llofnodi’r ddeiseb hon

14 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon