Deiseb a wrthodwyd Cancel summer exams for all students in wales

Cancel summer exams for all students in wales As students are missing too much school time due to COVID-19 and online Learning it’s not the same standards as learning in the classroom.
Cancel GCSE , AS , A level examinations.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Allwn ni ddim cyhoeddi deisebau sy’n gofyn am rywbeth sy’n digwydd yn barod neu rywbeth sydd wedi’i gyhoeddi ers i chi ddechrau eich deiseb. Rydym ni’n credu bod y Llywodraeth neu’r Senedd eisoes yn gweithredu ar yr hyn sydd yn eich deiseb chi. Os ydych chi eisiau rhywbeth arall, gallech chi ddechrau deiseb newydd sy’n nodi’n glir beth yw hynny.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd arholiadau diwedd blwyddyn yn 2021 i ddysgwyr sy’n ceisio am gymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch a gymeradwyir gan Gymwysterau Cymru ac a ddarperir gan CBAC. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: https://llyw.cymru/canllawiau-arholiadau-ac-asesu-2020-i-2021

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi