Deiseb Canslo asesiadau allanol ar ffurf arholiadau ar gyfer TGAU yn 2021 ac ymddiried yn ein hathrawon

Cafodd arholiadau TGAU eu canslo ym mis Rhagfyr a rhoddodd Llywodraeth Cymru y trefniadau a ganlyn ar waith:

Hoffwn i Lywodraeth Cymru ganslo’r asesiadau allanol ac ymddiried yn yr athrawon.

Rhagor o fanylion

Trwy ddileu asesiadau allanol a defnyddio asesiadau mewnol, gwaith cwrs a gwaith gwerthuso athrawon, byddai gan fyfyrwyr gyfle teg i sicrhau eu graddau targed a byddai’n lliniaru’r straen ar athrawon a myfyrwyr.

Mae angen i Lywodraeth Cymru gydnabod bod y cyfyngiadau symud a’r cyfnodau ynysu afreolaidd ledled y wlad a’r ffaith nad yw pob ysgol yn gyfartal wedi amharu ar addysg myfyrwyr.

Mae hyn yn golygu na chafodd pob myfyriwr gyfleoedd dysgu cyfartal yn ystod y cyfyngiadau symud ac mae gweddill y flwyddyn yn parhau i fod yn ansicr.

Byddai hyn yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle cyfartal i sicrhau’r graddau y mae’n eu haeddu.

Llofnodi’r ddeiseb hon

308 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon