Deiseb a wrthodwyd Prioritize Police Officers for the COVID vaccine

Police Officers must be prioritized for the COVID vaccine as they risk their safety every day to enforce the lockdown rules.
Front-line NHS and care workers are already among those already being prioritized and i believe that the Police should be next in line.
The force has about 3,000 officers and more than 230 are currently off work with Covid-19 or having to self-isolate. Having that many officers off work will only up the crime rate if the Police are not prioritized for the vaccine.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244481

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi