Deiseb Caniatáu myfyrwyr blynyddoedd 11 a 13 i ddychwelyd i’r ysgol

Mae’r cyfyngiadau symud presennol yng Nghymru yn rhwystro cynnydd myfyrwyr sydd ar eu blynyddoedd pwysicaf yn eu haddysg. Mae dysgu ar-lein yn cael ei ddefnyddio ledled Cymru i geisio cadw disgyblion mewn addysg, ond nid yw hyn yn effeithiol o ran ehangu eu gwybodaeth ac nid yw mor ddefnyddiol ag addysgu wyneb yn wyneb. Gellid cefnogi hyn hefyd drwy frechu Athrawon a Staff Ysgolion er mwyn diogelu’r gweithlu sy’n gweld cannoedd o bobl bob dydd. Llofnodwch y ddeiseb, helpwch i achub bywydau.

Llofnodi’r ddeiseb hon

6 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon