Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Blaenoriaethu ac achub y Sector Gofal Plant - Profi, brechu ac ariannu

Mae’r sector gofal plant yn gwegian - mae angen i ni ei achub NAWR!
Mae angen i ni alw am raddfeydd profi, brechu ac ariannu digonol gyda chymorth y llywodraeth i oroesi.
Rydym wedi gweithio’n ddiflino drwy’r pandemig hwn yn cefnogi llawer o blant a theuluoedd yn gorfforol, yn emosiynol ac yn rhithiol.
Rydym yn haeddu bod yn flaenoriaeth er mwyn parhau i gefnogi ein cymunedau.
Mae angen rhagor o gyllid arnom
Mae angen profion arnom ar frys fel blaenoriaeth,
Mae angen brechiad arnom fel blaenoriaeth - CEFNOGWCH EIN SECTOR GOFAL PLANT

Rhagor o fanylion

Profi a Brechu cyflym i staff A Gwella Graddfeydd Cyllido

2,280 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon