Deiseb a wrthodwyd Blaenoriaethu ac achub y Sector Gofal Plant - Profi, brechu ac ariannu

Mae’r sector gofal plant yn gwegian - mae angen i ni ei achub NAWR!
Mae angen i ni alw am raddfeydd profi, brechu ac ariannu digonol gyda chymorth y llywodraeth i oroesi.
Rydym wedi gweithio’n ddiflino drwy’r pandemig hwn yn cefnogi llawer o blant a theuluoedd yn gorfforol, yn emosiynol ac yn rhithiol.
Rydym yn haeddu bod yn flaenoriaeth er mwyn parhau i gefnogi ein cymunedau.
Mae angen rhagor o gyllid arnom
Mae angen profion arnom ar frys fel blaenoriaeth,
Mae angen brechiad arnom fel blaenoriaeth - CEFNOGWCH EIN SECTOR GOFAL PLANT

Rhagor o fanylion

Profi a Brechu cyflym i staff A Gwella Graddfeydd Cyllido

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Cafodd y ddeiseb hon ei thynnu yn ôl gan y deisebydd.

Yn sgil newidiadau mewn amgylchiadau a rheoliadau gan Lywodraeth Cymru ers creu'r ddeiseb, penderfynodd y deisebydd dynnu'r ddeiseb yn ôl.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi