Deiseb a wrthodwyd We want the Welsh Fa to open a debate about playing summer football to improve football and health.

Football is about to lose thousands of
Players after covid and summer football will make a massive difference to health and participation in football. Youth will gain after missing nearly a full year but the climate will support the games growth and players physical and mental health.

Rhagor o fanylion

Ireland and European football has proven that Summer football has so many advantages for all ages.

More facilities due to weather and sunlight. Councils gain from grass pitches being used. Overall less reasons for cancellations or no games / training.

It’s a no brainer.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Rhaid i ddeisebau gyfeirio at fater y gall y Senedd neu Lywodraeth Cymru weithredu arnynt yn uniongyrchol ac, felly, ni allwn dderbyn y ddeiseb hon.

Mae protocolau a chanllawiau a gynhyrchir gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn fater i'r sefydliad hwnnw. Gallech ystyried codi'r mater gyda nhw neu gychwyn deiseb wahanol am rywbeth sy'n gyfrifoldeb y Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi