Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Blaenoriaethu criwiau badau achub gwirfoddol, a gwasanaethau brys eraill, i gael brechlyn COVID-19

Mae criwiau badau achyb ein cenedl yn peryglu eu bywydau’n rheolaidd drwy fynd allan i’r môr i helpu’r rhai sydd mewn angen. Mae’n bwysig ein bod yn gallu cael gafael ar y brechlyn yn gynnar gan ei bod bron yn amhosibl i ni ynysu’n gymdeithasol yn iawn tra rydym yn ymateb i gais fyw am wasanaeth, neu wrth hyfforddi.

Am fod ein criwiau’n ffit ac yn gymharol ifanc, byddwn ymysg yr olaf i gael y brechlyn. Er hynny, rydym yn parhau i bynnal gwasanaeth achub 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn

Mae hyn yn risg annerbyniol.

141 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon