Deiseb a wrthodwyd Dylid sicrhau bod myfyrwyr nyrsio yn cael eu talu am leoliadau clinigol yn ystod pandemig COVID-19

Dros y dyddiau diwethaf, mae Llywodraeth Lloegr wedi cyhoeddi y bydd myfyrwyr nyrsio yn cael eu talu o dan safonau argyfwng, ond nid yw hynny’n wir i fyfyrwyr yng Nghymru gan fod Cymru wedi optio allan o’r safon. Awgrymwyd y dylid sicrhau nad yw myfyrwyr nyrsio o dan bwysau ariannol, ond nid argymhellir i fyfyrwyr symud o un swydd i swydd arall gan fod hynny’n creu risg uwch o ledaenu’r feirws. At hynny, mae ysbytai Cymru yn wynebu’r un lefel o bwysau ag ysbytai Lloegr.

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Cafodd y ddeiseb hon ei thynnu yn ôl gan y deisebydd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi