Deiseb a gaewyd Caniatewch i rieni plant ifanc yrru i ddefnyddio parciau a meysydd chwarae lleol yn ystod y cyfyngiadau symud haen 4

Ni all pob rhiant sydd â phlant ifanc gerdded yn ddiogel o’r tŷ i ddefnyddio parciau a meysydd chwarae e.e. wrth orfod cerdded ar hyd ffyrdd peryglus neu mewn ardaloedd gwledig. Mae manteision ymarfer corff a chwarae i blant ifanc wedi’u hen sefydlu. Ystyriwch ganiatáu i rieni plant ifanc yrru i barciau a meysydd chwarae fel y gallant chwarae ac ymarfer corff yn eu swigen a pharchu canllawiau COVID-19.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

58 llofnod

10,000