Deiseb a wrthodwyd Do not delay the Senedd elections in May 2021.

For reasons related to the Covid-19 pandemic, the Welsh Government is pursuing emergency legislation that would allow it to delay the upcoming Senedd elections.

We do not agree with this - the Welsh Government and all Senedd politicians need to be held accountable for their records over the last term and particularly over their handling of Covid-19. We ask the Government to concentrate its efforts on holding a safe election, ensured by postal voting and an accelerated vaccination campaign.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244421

Bydd y Pwyllgor yn trafod y ddeiseb yn ei gyfarfod ar 9 Chwefror 2021.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi