Deiseb a gwblhawyd Dylid sicrhau bod graddau asesu canolfannau yn cyfrannu at y graddau TGAU a Safon Uwch terfynol

Rhaid inni gefnogi myfyrwyr blwyddyn 10 a blwyddyn 12 y mae'r cyhoeddiad diweddaraf ynglŷn â’r mesurau graddio a bennwyd gan Cymwysterau Cymru wedi effeithio'n negyddol arnynt.

Fel myfyriwr blwyddyn 12 sydd wedi rhoi fy ngwaed, fy chwys a’m dagrau i barhau â’m hastudiaethau yn ystod y cyfnod anodd hwn, rwy’n deall pa mor ddinistriol y mae'r cyhoeddiad wedi bod yn amlinellu NA FYDD y gwaith caled rydym wedi'i wneud ac y byddwn yn parhau i’w wneud tan ddiwedd y flwyddyn yn cael ei gyfrif tuag at ein gradd TGAU/Safon Uwch derfynol. GWNEWCH YN WELL!!!

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

112 llofnod

Dangos ar fap

10,000