Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Dylid sicrhau bod graddau asesu canolfannau yn cyfrannu at y graddau TGAU a Safon Uwch terfynol

Rhaid inni gefnogi myfyrwyr blwyddyn 10 a blwyddyn 12 y mae'r cyhoeddiad diweddaraf ynglŷn â’r mesurau graddio a bennwyd gan Cymwysterau Cymru wedi effeithio'n negyddol arnynt.

Fel myfyriwr blwyddyn 12 sydd wedi rhoi fy ngwaed, fy chwys a’m dagrau i barhau â’m hastudiaethau yn ystod y cyfnod anodd hwn, rwy’n deall pa mor ddinistriol y mae'r cyhoeddiad wedi bod yn amlinellu NA FYDD y gwaith caled rydym wedi'i wneud ac y byddwn yn parhau i’w wneud tan ddiwedd y flwyddyn yn cael ei gyfrif tuag at ein gradd TGAU/Safon Uwch derfynol. GWNEWCH YN WELL!!!

111 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon