Deiseb a wrthodwyd Sack the Senedd members for drinking alcohol after the alcohol ban announced in Wales

Whilst it appears that no laws were broken, even acting beyond the spirit of the alcohol ban is unbecoming of a Senedd member who should act in the public interest

Rhagor o fanylion

Clearly reported in national media and potential breach of public health regulations should be investigated

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Mater i'r Aelod hwnnw yw ymddiswyddiad Aelod o'r Senedd ac nid oes gan y Senedd na Llywodraeth Cymru y pŵer i ‘ddiswyddo’ Aelod etholedig.

Os hoffech wneud cwyn am Aelod o'r Senedd gallwch wneud hynny drwy gysylltu â'r Comisiynydd Safonau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://standardscommissionerwales.org/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi