Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a gaewyd Cynllun Mynd Allan i Helpu Allan

Ar ôl y cyfyngiadau symud cyntaf, gwariodd Llywodraeth y DU £500 miliwn ar y cynllun bwyta allan i helpu allan!

Y tro hwn, dylid canolbwyntio ar iechyd!

Gyda lefelau gweithgarwch corfforol wedi disgyn i lefelau nas gwelwyd erioed o’r blaen yn ystod y trydydd cyfnod hwn o gyfyngiadau symud a ffigurau iechyd meddwl yn saethu’n uwch nag a welwyd erioed o’r blaen, mae angen inni flaenoriaethu iechyd ar ôl y cyfnod clo!

Byddai cynllun mynd allan i helpu allan ar gael i unrhyw un a fyddai am fynd i’r gampfa, pwll nofio neu gyfleusterau hamdden gyda phas diwrnod, i ddosbarth ffitrwydd neu weithgaredd ffitrwydd yn yr awyr agored. Gallai dynnu 50% oddi ar gostau unigolyn, wedi’i gyfyngu i uchafswm o hyd at £10 yr un.

Byddai hyn yn gyfle i flaenoriaethu a gwella iechyd y genedl ar ôl y pandemig ac yn tynnu ychydig o’r pwysau oddi ar y GIG yn y dyfodol!

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

261 llofnod

10,000