Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a gaewyd Ail-agorwch ysgolion yn llawn ar unwaith ar ôl hanner tymor mis Chwefror

Cafwyd tarfu enfawr ar addysg ein plant eisoes.
Mae iechyd meddwl plant yn dioddef.
Mae gan blant hawl i addysg - ni chawn nhw fyth yr amser hwn yn ôl.
Nid yw dysgu o bell yn gweithio i blant ysgolion cynradd a’u teuluoedd.
Mae rhieni o dan bwysau enfawr ac anghynaliadwy i addysgu eu plant gartref yn ogystal â gweithio.
Mae brechu staff ysgolion yn cydnabod y rôl bwysig sydd ganddynt a bydd yn lleihau’r risg o gau ysgolion eto.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

625 llofnod

10,000