Deiseb a wrthodwyd Ensure fair funding to all Welsh business owners, equal to all other nations

Welsh businesses have fallen short due to the governments funding, it is not viable nor is it the most generous of all 4 nations, we are calling for more financial support and to ensure no welsh business is falling between the gaps.

Rhagor o fanylion

The U.K. government announced their latest funding which does not match the Welsh funding, we are falling way short of any support of all the 4 nations, it is not finically viable for welsh businesses to survive 14 weeks of closure on the funding given, we are calling for more support for every sector within wales.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud. Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Gallwch geisio creu deiseb newydd sy’n cynnwys camau clir yr hoffech i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru eu cymryd. Er enghraifft, fe allech chi esbonio pa agweddau ar gymorth ariannol i fusnesau y dylid eu gwella, neu pa fathau o fusnesau sy’n methu cael mynediad at gymorth ar hyn o bryd.

Efallai bydd gennych ddiddordeb mewn llofnodi'r ddeiseb ganlynol: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244659

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi