Deiseb a wrthodwyd Scrap the 10pm curfew when hospitality can open

When hospitality can finally open, we need the 10pm curfew and ban of alcohol lifted immediately. There is no scientific evidence that these rules need to be in place.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb ar y mater hwn yn ddiweddar:

Gadewch i dafarndai a bariau fasnachu, a chanslo'r cyrffyw https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244248

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=30034

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi