Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Dylid gwahardd lladd cywion diwrnod oed yng Nghymru

Er mwyn creu ieir dodwy, dim ond cywennod sydd eu hangen. Mae cywion yn cael eu lladd yn fuan ar ôl deor. Mae’r cywion yn cael eu lladd drwy eu nwyo neu eu mwydo. Mae’n debygol bod nwyo’n hynod anghymhellol, ac mae mwydo’n greulon. Mae technoleg yn bodoli sy’n gallu pennu rhyw wy, felly mae’n bosibl atal wyau gwrywaidd rhag deor. Bydd Ffrainc yn gwahardd lladd cywion erbyn 2021, a’r Almaen yn yr un modd erbyn 2022. Dylai Cymru wahardd yr arfer hwn hefyd a darparu arweiniad i weddill y DU.

313 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon