Deiseb a gaewyd Gwahardd saethu rhywogaethau adar sydd mewn perygl difrifol a rhoi’r diogelwch sydd ei angen mor daer arnynt!

Mae'n anodd credu y caniateir i rai o'r adar sydd o dan y bygythiad mwyaf gael eu saethu o hyd yng Nghymru, gan gynnwys cyffylogod (woodcocks), hwyaid pengoch (pochard), ceiliogod du (black grouse) a giachod (snipes).
Ar hyn o bryd, mae'r rhywogaethau hyn ar y rhestrau COCH ac AMBER o adar o bryder cadwraethol 4. Mae hynny'n golygu mai dyma’r rhywogaethau sydd â’r flaenoriaeth gadwraethol uchaf yn y DU ar hyn o bryd.
Rydym yn deall yn iawn efallai nad saethu yw prif reswm am eu dirywiad, ond ar yr adeg pan mae angen yr amddiffyniad mwyaf arnynt, gwallgofrwydd yw caniatáu iddynt gael eu saethu.

Rhagor o fanylion

Rydym yn galw am waharddiad llwyr ar saethu unrhyw adar sydd ar y rhestrau coch ac amber o adar o bryder cadwraethol 4.
Mae arbenigwyr yn casglu tystiolaeth ecolegol a gwyddonol ynghyd ar iechyd rhywogaethau, ond mae'r gyfraith a grwpiau lobïo o blaid gynnau yn dewis anwybyddu'r ffeithiau.
Dim ond tua 200 o geiliogod du sydd ar ôl yng Nghymru. Mae'r rhywogaeth hon sydd ar y rhestr goch yn datgelu’r rhagrith o wario symiau mawr o arian i geisio gwarchod yr adar bregus hyn ond eto caniatáu iddynt gael eu saethu ar yr un pryd.
Gyda'i blu prydferth a'i guddliw, mae'r cyffylog yn rhywogaeth restredig goch arall sy'n cael ei thargedu gan bobl yn saethu ar hyn o bryd, er bod eu niferoedd yn gostwng yn gyflym iawn.
Er bod saethu adar hela yn y DU yn cael ei reoli trwy dymhorau agored a chaeedig, sy'n cyfyngu ar yr amser o'r flwyddyn y gellir saethu adar, rydym yn galw am waharddiad llwyr ar saethu’r adar hyn sydd mewn perygl o ddiflannu. Er bod y digwyddiadau saethu hyn yn draddodiad yn ôl rhai pobl, mae'n bryd newid y gyfraith i ddiogelu ein bywyd gwyllt sydd dan fygythiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

122 llofnod

10,000