Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Agorwch gampfeydd ar 15 Mawrth er mwyn cefnogi iechyd meddwl a llesiant corfforol pobl

Mae campfeydd yn cefnogi pobl o bob oed, rhywedd, ethnigrwydd, ffydd a rhywioldeb. Dyma un o’r ychydig weithgareddau ar gyfer amrywiaeth mor eang o bobl. Nid ydynt yn llawn o’r hyn y mae rhai pobl yn ei gredu yw dynion cyhyrog - mae hyn yn hollol anghywir. Nid mannau ar gyfer iechyd corfforol yn unig yw campfeydd. Maent hefyd yn cefnogi iechyd meddwl. I lawer o unigolion, maent yn fannau heddwch, yn lle i ryddhau straen meddwl. Maent yn ddiogel. Rydym i gyd yn gwisgo masgiau i hyfforddi ac yn gweithio i ganllawiau’r llywodraeth.

335 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon