Deiseb Adolygwch safonau Mynediad i Bractis Cyffredinol yng Nghymru yng ngoleuni pandemig

Mae meddygon teulu yng Nghymru wedi cael targed anghyraeddadwy o ateb 90% o alwadau o fewn 2 funud er mwyn cael cyllid llawn. Mae hyn bron yn amhosibl ei gyflawni o dan amgylchiadau arferol ond oherwydd y galw cynyddol a phrinder staff mae hyn yn afrealistig yn ystod pandemig.

Rhagor o fanylion
Llofnodi’r ddeiseb hon

513 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon