Deiseb a gaewyd Adolygwch safonau Mynediad i Bractis Cyffredinol yng Nghymru yng ngoleuni pandemig

Mae meddygon teulu yng Nghymru wedi cael targed anghyraeddadwy o ateb 90% o alwadau o fewn 2 funud er mwyn cael cyllid llawn. Mae hyn bron yn amhosibl ei gyflawni o dan amgylchiadau arferol ond oherwydd y galw cynyddol a phrinder staff mae hyn yn afrealistig yn ystod pandemig.

Rhagor o fanylion

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

516 llofnod

10,000