Deiseb a gwblhawyd Buddsoddwch mewn amddiffynfeydd llifogydd ar y Tywi yng Nghaerfyrddin gan gynnwys ardal y Cei

Mae llifogydd ar y Tywi nifer o weithiau mewn blwyddyn, gan effeithio ar y busnesau sydd ar ei glannau. Mae angen gwneud rhywbeth fel mater o frys, mae’r cyhoedd yn gweld digon o bwyllgorau, ond dim gweithredu

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

740 llofnod

10,000