Deiseb a gaewyd Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ers cryn amser bellach ei bod hi’n dasg anodd nodi gofalwyr di-dâl, felly mae’r ddeiseb hon yn galw am greu cofrestr genedlaethol o ofalwyr i’w gwneud yn haws nodi pwy yw’r gofalwyr di-dâl.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

77 llofnod

Dangos ar fap

10,000