Deiseb Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ers cryn amser bellach ei bod hi’n dasg anodd nodi gofalwyr di-dâl, felly mae’r ddeiseb hon yn galw am greu cofrestr genedlaethol o ofalwyr i’w gwneud yn haws nodi pwy yw’r gofalwyr di-dâl.

Llofnodi’r ddeiseb hon

76 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon