Deiseb a gaewyd Ataliwch Lywodraeth Cymru rhag cyflwyno terfyn cyflymder cyffredinol o 20 milltir yr awr

Awdurdodau lleol a ddylai bennu terfynau cyflymder, a dim ond lle bo’n angenrheidiol y dylent fod yn 20mya.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

161 llofnod

10,000