Deiseb a gwblhawyd Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

Yng Nghymru, busnesau bach sydd wedi cael y lefel isaf o gyllid allan o holl wledydd y DU yn ystod y trydydd cyfnod clo cenedlaethol - er iddynt fod o dan gyfyngiadau symud am gyfnod hirach.

O heddiw ymlaen, cyhoeddodd Rishi Sunak grant ailgychwyn ar gyfer busnesau bach i helpu gydag ailagor busnesau.

Rwy’n annog Lywodraeth Cymru i gefnogi ein busnesau lleiaf yn iawn, a darparu grantiau sy’n cyfateb i’r hyn a roddir i berchnogion busnesau bach yng ngwledydd eraill y DU.

Rhagor o fanylion

Rishi Sunak – cyllideb mis Mawrth 2021
Gallwch weld cymhariaeth o gyllid holl wledydd y DU ar gyfer cyfnod clo 3 drwy wirio cyllid pob gwlad ar wefannau llywodraethau.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

2,458 llofnod

Dangos ar fap

10,000