Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Dylid gwahardd defnyddio masgiau wyneb yn yr ystafell ddosbarth

Mae angen sicrhau bod gan blant y rhyddid i ddysgu, a hynny heb iddynt orfod defnyddio masgiau yn yr amgylchedd dysgu. Mae rhai pobl sy’n hŷn na 60 oed, yn ogystal â rhai sy’n iau, yn cael trafferth clywed a deall yr hyn sy’n cael ei ddweud gan berson sy’n gwisgo masg. Bydd plant hefyd yn colli allan ar y cyfle i ddysgu sgiliau cyfathrebu hanfodol. Dylech wahardd defnyddio masgiau er mwyn atal hyn rhag digwydd.

193 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon