Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Gadewch i bobl ymweld â’u teuluoedd/ffrindiau yn yr awyr agored cyn gynted â phosibl a chyn i siopau diangenrhaid ailagor

Mae’n ymddangos yn wallgof fod ysgolion yn cael ailagor ond nid yw pobl, gan gynnwys staff ysgol, yn cael cwrdd â’u ffrindiau neu eu teuluoedd yn yr awyr agored ac nid yw’r cyfarwyddyd i aros yn lleol yn cael ei godi! Yn ddefrydol, dylai hyn ddigwydd cyn i siopau dangenrhaid ailagor.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 50 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi