Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Prevent Torfaen County Borough Council from allowing any more green belt developments.

In Torfaen, development is out of control. The area is seen by developers as a cash-cow, for cheap development potential, with high profits. The prices of properties make the vast majority unattainable to local residents and the sheer numbers are overloading our local infrastructure; with no consideration to future-proofing of public services.

Rhagor o fanylion

Not only are we seeing mass development, we are losing our local wildlife, at an unprecedented rate. Schools And parks are being sold, public facilities are not being re-developed to cope with the exponential growth in population and roads are over-congested; leading to high pollution levels, in residential areas.
This all needs to be stopped and rules be passed, to prevent Torfaen from becoming a satellite, housing estate for Bristol/Cardiff.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Awdurdodau lleol sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch a ddylid cymeradwyo neu wrthod ceisiadau cynllunio.

Nid yw deisebau sy'n gofyn i'r Senedd ymyrryd ym mhenderfyniadau gweithredol neu weithredoedd awdurdodau lleol, gan gynnwys penderfyniadau cynllunio, yn dderbyniadwy.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi