Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Dylai trinwyr gwallt a barbwyr gael yr hawl i grant COVID y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau, a gyhoeddwyd ar 15 Mawrth 2021

Mae trinwyr gwallt wedi bod yn un o'r diwydiannau a gafodd eu taro waethaf ers dechrau pandemig COVID!! Fe'n gorfodwyd i gau heb unrhyw rybudd ar yr amser prysuraf ym mis Rhagfyr! Ni allwn ddychwelyd i fasnachu busnes arferol oherwydd gorfod cadw pellter cymdeithasol yn ein hamgylchedd.

Ym mis Gorffennaf y llynedd – pan oeddem yn un o'r busnesau manwerthu anhanfodol olaf i gael ailagor – chawsom ni ddim cymorth grant!! Yn syml, dyw’r adolygiad diweddaraf hwn ddim yn deg!!!!

Rhagor o fanylion

Pam mai ni bellach yw'r busnesau manwerthu anhanfodol cyntaf i allu agor? Mae Llywodraeth Cymru wedi dangos cyn lleied o gefnogaeth â phosibl, ac mae'r cyhoeddiad heddiw wedi cadarnhau hynny!!

Erbyn hyn mae gen i fenthyciad adfer o £20,000 er mwyn dechrau ad-dalu, ac ni chefais unrhyw ryddhad hunangyflogaeth trwy gydol y pandemig!!

Dylai fod gennym yr hawl i'r grant diweddaraf i gefnogi dyfodol y diwydiant anhygoel hwn. Ni ddylem orfod parhau i’w chael yn anodd.... mae angen y gefnogaeth ariannol arnom llawn cymaint â phob busnes arall.

20 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon