Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Dylid cynnwys hunanamddiffyn mewn gwersi addysg gorfforol mewn ysgolion

Yn sgil y cynnydd o ran trosedd ac ymosodiadau, yn ogystal â stori Sarah Everard yn ddiweddar, byddai addysgu hunanamddiffyn mewn gwersi addysg gorfforol o fudd i bob plentyn yn fy marn i.

Rhagor o fanylion

Mae plant yn dysgu pêl-droed, gymnasteg, pêl-rwyd ac ati mewn gwersi addysg gorfforol. Beth am ychwanegu hunanamddiffyn i’r gwersi hyn? Byddai’n helpu plant ar ôl iddynt adael yr ysgol, neu hyd yn oed yn ystod eu hamser yn yr ysgol pan fyddant yn cerdded ar eu pen eu hunain.

32 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon