Deiseb Dylid canslo asesiadau mewnol TGAU a Safon Uwch oherwydd diffyg dysgu

O ganlyniad i’r cyfyngiadau symud, a’r ffaith bod plant wedi bod i ffwrdd o fyd addysg ers cyn y Nadolig. Mae nifer heb gael yr addysg o’r radd flaenaf y bydden nhw wedi’i chael wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth. Mae hynny, ynghyd â llwyth gwaith a phwysau meddyliol, wedi golygu bod nifer heb ddysgu cymaint ac ar ei hôl hi, o ganlyniad. Bydd yr asesiadau hyn o fudd i'r ychydig ffodus a breintiedig, yn hytrach na’r niferoedd. O ganlyniad dylid eu canslo a'u disodli gyda'r un system â'r llynedd er tegwch, ac er mwyn lleddfu’r straen ar ddisgyblion sy'n ei chael hi'n anodd.

Llofnodi’r ddeiseb hon

44 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon