Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Notify all 18 year olds who have been under Social Care the right to disclosure

This will give all persons the opportunity to read through and check for any wrongdoings because they only have 12 months to do so. Reviewing papers years and years after the event can have a significant detrimental effect on a person's well being and families.
The law currently in force is outdated. Every person has human rights and has the right to view their Disclosure file and the opportunity to complain about it. There shouldn't be a deadline date set on this.

Rhagor o fanylion

Because I was so passionate about helping other children I chose to study youth and community work degree and during a discussion with my lecturer as they new I had been in care during previous conversations they asked if I had asked for my data protection file which I had no idea what it was or what they were referring too, they told me what to do, I followed the procedure and was handed the file. The man looked at me with empathy as he had read it. I was a bit shocked and confused by the empathy he was showing me.
I went home with this file quite interested at this point to have a read especially due to the mans expression on his face knowing he had read the file also, low and behold I had no idea what was ahead of me, I was exposed to all the childhood trauma and neglect that I had experienced and it was such a shock to me that I had to be seen by a psychiatrist due to revisiting past trauma.
I’m not blaming social services for the way my parents treated me that’s not their fault.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae’r ddeiseb yn ymwneud â phwerau i unigolion gael mynediad at eu data personol eu hunain o dan ddeddfwriaeth diogelu data. O dan Atodlen 7A o Ddeddf Llywodraeth Cymru, mae newidiadau i’r gyfraith ynghylch “diogelu data personol” wedi’u cadw i Senedd y DU.

Efallai y gallwn dderbyn deiseb sy’n ymwneud â hyrwyddo’r hawl i ofyn am ddatgelu gwybodaeth bersonol, ond ni allwn dderbyn y ddeiseb hon fel y mae wedi’i drafftio ar hyn o bryd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi