Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Make St David's Day a Welsh Bank Holiday in Wales Only

I think that since Wales has had a devolved Government since 1999 (National Assembly for Wales, renamed to Senedd Cymru in 2020), it is the responsibility of this Welsh Government to make decisions that affect Wales only. In this case, I am requesting that the WELSH Government choose to make March 1st (St David's Day) a National Public Holiday in WALES from 2022 onwards. I don't think that this is an unreasonable request since the Scottish Government did this back in 2006!

Rhagor o fanylion

For the last 15 years, Scotland has enjoyed marking their Patron Saints day (St Andrew) by having a bank holiday. This was done in 2006 by the Scottish Parliament. I propose that we do the same and marking our Patron Saints day (St David) as a bank holiday. I understand that the nations of the UK do things differently but the least the Welsh Government can do is be proud of our Welsh heritage.

I don't feel that this petition should be rejected this time on the basis that it is not a Welsh Government responsibility! Who else is responsible for what gets decided in WALES ONLY! If you cant do something as simple as creating a bank holiday for wales only when Scotland can then what hope does Wales have for INDEPENEDENCE.

This is your responsibility and as such ONLY the Welsh Government can decide this!

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Llywodraeth y DU sydd â'r pwerau sy'n ymwneud â dynodi Gwyliau Banc a Gwyliau Cyhoeddus. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau a chyfrifoldebau’r Senedd i’w gweld yma: https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi