Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Indefinitely withhold support for the expansion of the UK's nuclear weapons arsenal.

I'd like the Senedd to move proactively by withholding their support for the expansion of Trident.
Currently, the UK Government has announced that they will be increasing the stock of Trident by 40%. I, and I expect the people of Wales, believe that this is a worrying move.
Is it really in the Welsh public's interest to be part of this expansion? Does this make us safer?
Soon, the Welsh Parliament must ask itself; "What side of history do we want to be on?".
Let's make it the right side.

Rhagor o fanylion

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, adopted by the United Nations was entered into force on the 22nd of January this year. This effectively makes it illegal to expand our stockpiles.
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.478.2020-Eng.pdf

This affects the whole United Kingdom in a way that will shape the world, especially due to the UK's place on the Permanent Security Council. In the same way as the Senedd moved to reject the Brexit withdrawal Bill, we must move to reject this blatant international antagonism.
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-51181641

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Mae materion yn ymwneud ag amddiffyn, gan gynnwys rheoli arfau niwclear, yn cael eu cadw gan Lywodraeth a Senedd y DU, ac ni fyddai angen cydsyniad y Senedd ar gyfer penderfyniadau yn y maes hwn.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi