Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Help get senior athletes back on the track

Please can we help to get senior athletes back on an athletics track as it could affect there mental health.

Rhagor o fanylion

Some senior athletes are not funded but are trying to get on an athletics track but are not aloud due to not being funded. They many be trying to go to an major championships.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud. Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Mae’r canllawiau cyfredol yn nodi y caiff gweithredwyr traciau a chyfleusterau eraill benderfynu’r trefniadau ar gyfer athletwyr i’w defnyddio i hyfforddi. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma here: https://www.welshathletics.org/cy/page/return-to-athletics

Os ydych chi’n credu y dylid gwneud newidiadau penodol i’r rheoliadau neu’r canllawiau cenedlaethol y mae Llywodraeth Cymru yn eu cyhoeddi, gallech gychwyn deiseb sy’n cynnwys camau clir yr hoffech i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru eu cymryd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi