Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a wrthodwyd Make Sirhowy Valley an area of historical importance due to the 1935 "stay down" miners strike.

The Sirhowy Valley is an area of beauty now, but has a wealth of history. The mining history specifically as the 1st mine in South Wales to stage a "stay down" strike in 1935, which resulted in agreement that no non-Federation men would be employed at the colliery. The other mines in South Wales joined the strike in support. As such 9 mile point importance in this strike is undeniable. We should also have a statue at 9 Mile point to commemorate the lives lost in the mines

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud. Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Nid yw’n glir i ni beth yw ystyr 'ardal o bwysigrwydd hanesyddol' a beth fyddai hyn yn ei olygu. Mae Cadw yn casglu cofrestr o dirweddau o ddiddordeb hanesyddol yng Nghymru, felly efallai yr hoffech gysylltu â nhw neu eich cyngor lleol ynglŷn â hyn: https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/asedau-hanesyddol/ardaloedd-cadwraeth/asedau-hanesyddol-eraill/tirweddau

Gallwch geisio creu deiseb newydd sy’n cynnwys camau clir yr hoffech i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru eu cymryd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi