Deiseb a wrthodwyd Allow political canvassing in the Welsh Elections

Leafleting has been allowed, but not canvassing. This seems unfair, the Welsh Government must allow a safe campaign as England has already done. This will allow all parties to properly compete, with Covid-Rates so low - what is the delay?

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Cafodd y ddeiseb hon ei thynnu yn ôl gan y deisebydd.

Yn sgil newidiadau i’r rheoliadau coronafeirws, sy'n golygu y caniateir canfasio o 12 Ebrill ymlaen, tynnodd y deisebydd y ddeiseb yn ôl. https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-reoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-5-cymru-2

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi