Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a gaewyd Caniatáu i ysgolion asesu myfyrwyr fel y maent yn gweld yn addas, gan gynnwys defnyddio asesiadau llyfr agored

Yn ddiweddar, cyhoeddodd CBAC y bydd yn rhaid i fy ngholeg ein hasesu drwy gyfrwng asesiadau yn y dosbarth o dan amodau arholiad. Gwnaed y cyhoeddiad hwn 6 wythnos ysgol cyn bod ein hathrawon i fod i gyflwyno ein graddau, sy’n golygu mai cyfnod byr iawn fydd gennym i baratoi ar gyfer arholiadau. Nid yw hyn yn deg i fyfyrwyr sydd wedi cael gwybodaeth anghyson ynghylch sut y byddwn yn cael ein graddio gydol y flwyddyn. Ysgolion ddylai gael penderfynu sut i asesu myfyrwyr, gan fod y pandemig wedi effeithio arnynt mewn ffyrdd gwahanol.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

2,312 llofnod

10,000