Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb Dylid caniatáu i drinwyr gwallt symudol fynd yn ôl i'r gwaith nawr!

Mae'n gwbl annheg bod salonau trin gwallt a siopau barbwyr yn cael ailagor, a thrinwyr gwallt symudol ond yn cael ymweld â chleientiaid sy’n gaeth i’r tŷ.

Cafwyd cyhoeddiad ddydd Gwener 12 Mawrth gan Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, y byddai trinwyr gwallt yn cael ailagor ddydd Llun 15 Mawrth. Yn fuan wedyn fe drodd cyffro’n siom i gleientiaid steilyddion gwallt symudol pan ychwanegodd y geiriau "pan na fydd y cleient yn gallu gadael y cartref yn ffisegol".

Rhagor o fanylion

Siawns nad yw’n llawer mwy diogel i gleientiaid gael un triniwr gwallt mewn PPE yn ymweld â'u cartref na gorfod mynd i salon lle mae nifer o drinwyr gwallt a nifer o gleientiaid eraill o'u cwmpas.

Mae’n bosibl y bydd gwneud hyn yn gorfodi cleientiaid ffyddlon i fynd i salon i gael trin eu gwallt, sy’n golygu y bydd steilyddion symudol yn colli mwy fyth o arian nag a gollwyd eisoes eleni.

Rwy'n deisebu Llywodraeth Cymru i newid ei meddwl a chaniatáu i drinwyr gwallt symudol yng Nghymru ddychwelyd i'r gwaith nawr.

33 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon