Deiseb a wrthodwyd Carmarthenshire County Council to plant trees and to look at all possible areas for new trees

Despite declaring a climate emergency in 2019, with the hope to be net zero carbon by 2030, the council are slow to act and we need more trees to be planted in the Carmarthenshire area. We are urging Carmarthenshire County Council to look at all possible areas suitable for planting trees, and to plant trees wherever they possibly can to help tackle climate change and improve biodiversity within the Carmarthenshire area. This will also help stop the devastating floods we have seen in past months.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Sir Gâr neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi